کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   محمد ارکون روش‌شناسی و تحلیل آثار
محمد ارکون روش‌شناسی و تحلیل آثار
زبان: فارسی
نویسنده: مهدی رجبی، مسلم طاهری، حسن توسلی
محمد ارکون روش‌شناسی و تحلیل آثار
محمد ارکون روش‌شناسی و تحلیل آثار
المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیة، چاپ اول، ۱۳۹۷ش.
شرح پدیدآور:
محمد ارکون روش‌شناسی و تحلیل آثار ( بازخوانی انتقادی اندیشه معاصر مسلمین (۱) )/ به اهتمام: سید هاشم میلانی، سید محسن موسوی اصفهانی/ نویسندگان: مهدی رجبی، مسلم طاهری، حسن توسلی/ ناظر علمی: هادی بیگی

به اهتمام: سید محسن موسوی اصفهانی و سید هاشم میلانی
قطع: رحلى كوچك
فروست: بازخوانی انتقادی اندیشه معاصر مسلمین (۱)
درباره مجموعه:
مجموعه پژوهش‌های «بازخوانی انتقادی اندیشه معاصر مسلمین» با هدف شناسایی و تحلیل چالش‌های معرفتی اندیشمندان جهان اسلام در رویارویی سنت با مدرنیته غربی تدوین شده است. هر دفتر، به بررسی و نقد منظومه فکری برخی از اندیشمندان برجسته فکر معاصر، همراه با ارائه کتاب‌شناخت تحلیلی و نمایه تفصیلی موضوعات مطرح شده در آثار مهم آنها می‌پردازد.
اثر حاضر که نخستین دفتر از این مجموعه است به بررسی پروژه فکری محمد ارکون اندیشمند الجزایری اختصاص یافته و شامل این فصول است:
۱. روش‌شناسی بنیادین پروژه «نقد عقل اسلامی»
۲. معرفی تحلیلی ۱۰ عنوان منتخب از آثار مهم او
۳. نمایه تفصیلی موضوعات آثار منتخب.