کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   حدیث و علم الحدیث   /   مبانی المستشرقین فی دراسة الحدیث النبوی الشریف
مبانی المستشرقین فی دراسة الحدیث النبوی الشریف
زبان: عربی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎0‎6‎/‎7‎ ‎/‎ب‎4‎ ‎م‎2
مبانی المستشرقین فی دراسة الحدیث النبوی الشریف
مبانی المستشرقین فی دراسة الحدیث النبوی الشریف
موسسه معارف اسلامی کوثر، چاپ اول، قم، ۱۴۳۵ق. برابر 1392م.
شرح پدیدآور: مبانی المستشقرین فی دراسة الحدیث النبوی الشریف/ إعداد: احمد برکات
إعداد: احمد برکات
رده دیویی: ۲۹۷/۲۳
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۰-۸-۹۲۹۵۱-۶۰۰-۹۷۸
فروست: رسائل جامعیة/ ۶
اهدا کننده: جامعة آل البیت العالمیة
همچنین نگاه کنید
احمد برکات احمد برکات (إعداد)
موسسه معارف اسلامی کوثر موسسه معارف اسلامی کوثر (ناشر)
جامعة آل البیت العالمیة جامعة آل البیت العالمیة (اهدا کننده)