کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کتابشناسی اشخاص   /   مولفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکریای رازی
مولفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکریای رازی
زبان: فارسی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎8‎3‎1‎2‎ ‎/‎ن‎3‎ ‎م‎8
مولفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکریای رازی
مولفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکریای رازی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
شرح پدیدآور: مولفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکریای رازی حکیم و طبیب بزرگ ایرانی / با تصحیحات و حواشی: دکتر محمود نجم آبادی (عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران)
مصحح: محمود نجم آبادی
قطع: وزيرى و وزيرى