کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کتابشناسی و کتابداری، کتاب، کتابت، صنعت و تجارت کتاب   /   فرهنگنامه های عربی بفارسی
فرهنگنامه های عربی بفارسی
عنوان موازی: Arabic - Persian dictionaries
عنوان برابر: القوامیس العربیه باللغه الفارسیه
زبان: عربی، فارسی
نویسنده: علینقی منزوی تهرانی
سرعنوان موضوعی: زبان عربی > واژه نامه ها > فارسی > کتابشناسی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎3‎3‎6‎6‎ ‎/‎آ‎1‎ ‎م‎8
فرهنگنامه های عربی به فارسی
فرهنگنامه های عربی به فارسی
انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۳۷ش.
شرح پدیدآور: نگارش ع - منزوی
قطع: رحلى
نوع جلد: گالینگور
فروست: انتشارات دانشگاه تهران؛ ‎۵۱۳
توضیح: جدول.
پشت جلد به عربی و انگلیسی: القوامیس العربیه باللغه الفارسیه = Arabic - Persian dictionaries.
همچنین نگاه کنید
علینقی منزوی تهرانی علینقی منزوی تهرانی (نویسنده)
انتشارات دانشگاه تهران انتشارات دانشگاه تهران (ناشر)