کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   موسیقی   /   سه رساله فارسی در موسیقی
سه رساله فارسی در موسیقی
عنوان فرعی: موسیقی دانشنامه علائی [ابن سینا] ، موسیقی رسائل اخوان الصفا، کنز التحف [حسن کاشی]
عنوان موازی: Three Persian treatises on music...
زبان: فارسی
به کوشش: تقی بینش
سرعنوان موضوعی: موسیقی ایرانی
رده کنگره: ‎M‎L‎ ‎3‎4‎4‎/‎2‎ ‎/‎ب‎9‎5‎ ‎س‎9‎
سه رساله فارسی در موسیقی
سه رساله فارسی در موسیقی
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
شرح پدیدآور: به اهتمام تقی بینش
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: مرکز نشر دانشگاهی‌؛ ۶۳۴. هنر۵
توضیح: مصور، جدول‌، نمونه‌.
کتابنامه‌: ص‌. [۱۹۸] - ۱۹۹؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
همچنین نگاه کنید
تقی بینش تقی بینش (به کوشش)
مرکز نشر دانشگاهی مرکز نشر دانشگاهی (ناشر)