کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   نور العین في ذکر مشهد السیّد الحسین (ع)
نور العین في ذکر مشهد السیّد الحسین (ع)
نویسنده: عبدالفتاح بن ابی بکر بن احمد رسام شافعی خلوتی
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
مسند الفردوس مسند الفردوس
شماره نسخه عکسی: ع/۱۴
نور العین في ذکر مشهد السیّد الحسین (ع) نور العین في ذکر مشهد السیّد الحسین (ع)
مخطوطة موزه بریتانیا.
نویسنده: عبدالفتاح بن ابی بکر بن احمد رسام شافعی خلوتی
کاتب: عبدالفتاح بن ابی بکر بن احمد رسام شافعی خلوتی
تاریخ کتابت: ۲۸ ذی الحجه ۱۰۰۴ق.
شماره نسخه عکسی: ع/۱۵
نور العین في ذکر مشهد السیّد الحسین (ع) نور العین في ذکر مشهد السیّد الحسین (ع)
نویسنده: عبدالفتاح بن ابی بکر بن احمد رسام شافعی خلوتی
شماره نسخه عکسی: ع/۱۸۰