کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تفسیر   /   سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو
سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو
زبان: فارسی
نویسنده: محمد باقر حجتی
سرعنوان موضوعی: تفاسیر > تاریخ، قرآن > صرف و نحو
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎9‎2‎ ‎/‎ح‎3‎ ‎س‎9
سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو
سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو
بنیاد قرآن، چاپ اول، تهران، دی ۱۳۶۰ش.
شرح پدیدآور: محمدباقر حجتی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: بنیاد قرآن‌؛ ۱۲: تاریخ‌ تفسیر۱
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
همچنین نگاه کنید
محمد باقر حجتی محمد باقر حجتی (نویسنده)
بنیاد قرآن بنیاد قرآن (ناشر)