کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی
خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی
زبان: فارسی
به کوشش: معصومه نظام مافی، منصوره اتحادیه، سیروس سعدوندیان، حمید رام پیشه
سرعنوان موضوعی: نظام السلطنه مافی، حسین قلی، 1248- 1326ق.، ایران > تاریخ > قاجاریان،١١٩٣-١٣٤٤ق. > اسناد و مدارک
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎9‎1‎ ‎/‎ن‎6‎ ‎ن‎6
خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی
خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی
نشر تاریخ ایران، چاپ چاپ دوم، تهران، 3 جلد
شرح پدیدآور: بکوشش‌ معصومه‌ مافی‌... [و دیگران‌]
سرشناسه: نظام‌ السلطنه‌ مافی‌، حسین‌ قلی‌، ۱۲۴۸-۱۳۲۶۱ق‌.
رده دیویی: ۹۵۵/۰۸۴
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
فروست: نشر تاریخ ایران؛ ۱. مجموعه متون و اسناد تاریخی؛ کتاب اول (قاجاریه)
یادداشت: ج.۱ و ۲ و ۳ (چاپ دوم: ۱۳۶۲) و چاپ اول: ۱۳۶۱ و نمایه و کتابنامه و باب‌ اول‌، خاطرات‌. باب‌ دوم‌ اسناد سالهای‌ ۱۳۰۰ - ۱۳۱۴ق‌.- باب‌ سوم‌ اسناد سالهای‌ ۱۳۱۵ - ۱۳۲۶ق‌.
همچنین نگاه کنید
معصومه نظام مافی معصومه نظام مافی (به کوشش)
منصوره اتحادیه منصوره اتحادیه (به کوشش)
سیروس سعدوندیان سیروس سعدوندیان (به کوشش)
حمید رام پیشه حمید رام پیشه (به کوشش)
نشر تاریخ ایران نشر تاریخ ایران (ناشر)