کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   احوال و آثار بهاء الدین محمد اصفهانی(مشهور به‌ فاضل‌ هندی‌)
احوال و آثار بهاء الدین محمد اصفهانی(مشهور به‌ فاضل‌ هندی‌)
زبان: فارسی
گردآورنده: دکتر رسول جعفریان
سرعنوان موضوعی: فاضل‌ ه‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۱۱۳۷ - ۱۰۶۲ق‌ > س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌، فاضل‌ ه‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۱۱۳۷ - ۱۰۶۲ق‌ > رس‍ال‍ه‌ چ‍ه‍ار آئ‍ی‍ن‍ه‌، اصفهانی، محب علی، ق‍رن‌ ۱۲ق‌. > رس‍ال‍ه‌ پ‍ن‍ج‌ ص‍ی‍ق‍ل‌
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎5‎/‎4‎4‎ ‎/‎ج‎7‎ ‎الف‎3
احوال و آثار بهاء الدین محمد اصفهانی(مشهور به‌ فاضل‌ هندی‌) به ضمیمه صور منطبعه و رساله بینش غرض آفرینش
احوال و آثار بهاء الدین محمد اصفهانی(مشهور به‌ فاضل‌ هندی‌) به ضمیمه صور منطبعه و رساله بینش غرض آفرینش
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.
شرح پدیدآور: تالیف و تصحیح رسول جعفریان
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
مصور، نمونه
همچنین نگاه کنید
دکتر رسول جعفریان دکتر رسول جعفریان (گردآورنده)
فاضل هندی فاضل هندی
انتشارات انصاریان انتشارات انصاریان (ناشر)