کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کتابشناسی و کتابداری، کتاب، کتابت، صنعت و تجارت کتاب   /   فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
زبان: عربی
نویسنده: منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > سرگذشتنامه و کتابشناسی، مجتهدان و علما > سرگذشتنامه و کتابشناسی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎1‎0‎1‎0‎ ‎/‎م‎7‎7‎ ‎ف‎9 , ‎B‎P‎ ‎1‎1‎5‎ ‎/‎ف‎9‎ ‎م‎8
المطبوع من الكتاب:
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۶ق. برابر 1986م.
شرح پدیدآور: منتجب الدین علی بن عبید الله بن بابویه الرازی؛ تحقیق عبدالعزیز الطباطبائی
سرشناسه: منتجب‌ الدین‌، علی‌ بن‌ عبیدالله‌، ۵۸۵ - ۵۰۴؟ق‌
رده دیویی: ۰۱۳/۲۹۷
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس و نمایه
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۴ق.
شرح پدیدآور: منتجب الدین علی بن عبید الله بن بابویه الرازی؛ تحقیق عبدالعزیز الطباطبائی
سرشناسه: منتجب‌ الدین‌، علی‌ بن‌ عبیدالله‌، ۵۸۵ - ۵۰۴؟ق‌
محقق: محقق طباطبائی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: المختار من التراث؛ ۱۵
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
الفهرست
الفهرست
کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۶۶ش.
شرح پدیدآور: الشیخ منتجب الدین علی بن بابویه الرازی؛تحقیق‌ و مقدمه‌ از جلال‌الدین‌ محدث‌ ارموی‌؛ بکوشش‌ محمد سمامی‌ حائری‌؛ زیرنظر محمود مرعشی‌
به کوشش: شیخ محمد سمامی حائری
محقق: جلال الدین محدث ارموی
اشراف: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
با مقدمه: جلال الدین محدث ارموی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
فهرس اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم
مخطوطة سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
زبان: عربی
نویسنده: منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > سرگذشتنامه و کتابشناسی، مجتهدان و علما > سرگذشتنامه و کتابشناسی
تاریخ کتابت: ۷۷۶ق.
شماره نسخه عکسی: م ۸۳
فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم
مخطوطة سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
زبان: عربی
نویسنده: منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > سرگذشتنامه و کتابشناسی، مجتهدان و علما > سرگذشتنامه و کتابشناسی
تاریخ کتابت: ۷۷۶ق.
شماره نسخه عکسی: ع/۸۶
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
زبان: عربی
نویسنده: منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > سرگذشتنامه و کتابشناسی، مجتهدان و علما > سرگذشتنامه و کتابشناسی
کاتب: شیخ حر عاملی
تاریخ کتابت: ۱۰۶۳ق.
شماره نسخه عکسی: ع/۹۷