کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   ترجمه المظاهر الالهیه
ترجمه المظاهر الالهیه
زبان: فارسی
مترجم: حمید طبیبیان
سرعنوان موضوعی: صدرال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، 97 > ال‍م‍ظاه‍ر الال‍ه‍ی‍ه‌ > نقد و تفسیر، فلسفه اسلامی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎1‎1‎1‎0‎ ‎/‎ص‎4‎ ‎م‎6
المظاهر الالهیه
المظاهر الالهیه
امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۴ش.
شرح پدیدآور: تصنیف صدرالمتألهین شیرازی(ملاصدرا)؛ ترجمه و تعلیق حمید طبیبیان
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
همچنین نگاه کنید
حمید طبیبیان حمید طبیبیان (مترجم)
امیرکبیر امیرکبیر (ناشر)