کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   علوم سیاسی   /   قواعد السلاطین
قواعد السلاطین
زبان: عربی
نویسنده: محمد عبدالحسیب علوی عاملی
سرعنوان موضوعی: کشورداری > کشورهای اسلامی > متون قدیمی تا قرن14، پادشاهی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴، نثر فارسی > قرن12ق.
رده کنگره: ‎J‎C‎ ‎۴‎۹‎‭‎ ‎/‎ع‎8‎ ‎ق‎9
قواعد السلاطین
قواعد السلاطین
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۳۸۴ش.
شرح پدیدآور: تالیف محمد عبدالحسیب بن سید احمد علوی عاملی؛ به کوشش رسول جعفریان
به کوشش: دکتر رسول جعفریان
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ‎۹۶۴-۶۶۹۰-۴۰-۸
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۲۴۳ - ۲۴۱؛ همچنین‌ به‌ صورت‌ زیرنویس‌.