کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ   /   تاریخ در ترازو
تاریخ در ترازو
عنوان فرعی: درباره تاریخنگری و تاریخنگاری
زبان: فارسی
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
سرعنوان موضوعی: تاریخ نویسی، تاریخ > فلسفه
رده کنگره: ‎D‎ ‎1‎3‎ ‎/‎ز‎4‎ ‎ت‎2 , ‎D‎ ‎1‎3‎ ‎/‎ت‎2‎ ‎ز‎4
المطبوع من الكتاب:
تاریخ در ترازو
امیرکبیر، چاپ هفتم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
شرح پدیدآور: عبدالحسین زرین کوب
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
فروست: تاریخ‌ و تاریخ‌نگاری‌؛۲
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۲۷۵] - ۲۹۳.
تاریخ در ترازو
تاریخ در ترازو
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۵ش.
شرح پدیدآور: عبدالحسین زرین کوب
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
فروست: تاریخ و تاریخنگاری؛۲
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۲۷۵] - ۲۹۳.
همچنین نگاه کنید
دکتر عبدالحسین زرین کوب دکتر عبدالحسین زرین کوب (نویسنده)
امیرکبیر امیرکبیر (ناشر)