کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلیات اسلام   /   کفایة المحصلین فی تبصره احکام الدین
کفایة المحصلین فی تبصره احکام الدین
زبان: عربی
نویسنده: محمد علی مدرس تبریزی خیابانی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎۱‎۸‎۳‎/‎۵‎‭‎ ‎/‎م‎‌‎۴‎ ‎ک‎‌‎۷
کفایة المحصلین فی تبصره احکام الدین
کفایة المحصلین فی تبصره احکام الدین
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۰ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تالیف میزا محمد علی مدرس تبریزی خیابانی؛ باهتمام جعفر سبحانی؛ با مقدمه مهدی محقق
با مقدمه: دکتر مهدی محقق
به کوشش: آیة الله شیخ جعفر سبحانی تبریزی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ‎۹۶۴-۶۲۷۸-۷۴-۴‬
فروست: سلسله‌ انتشارات‌ انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌؛ ۲۳۱، ۲۳۲
توضیح: کتابنامه.
اهدا کننده: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی