کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   خواجه تاجدار
خواجه تاجدار
زبان: فارسی
نویسنده: ژان گوره
مترجم: ذبیح الله منصوری
سرعنوان موضوعی: آغام‍ح‍م‍د ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۱۱ - ۱۱۱۵ق‌. > داستان، ایران > تاریخ > قاجاریان،١١٩٣-١٣٤٤ق.
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎3‎3‎ ‎/‎گ‎9‎ ‎خ‎9
خواجه تاجدار
خواجه تاجدار
امیرکبیر، چاپ 12م، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: ژان گوره ؛ ترجمه ذبیح الله منصوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: چاپ‌ اول‌: ۱۳۴۷ در دو جلد مجزا.
این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۶۲ توسط امیرکبیر و مجله‌ خواندنیها منتشر شده‌ است‌
همچنین نگاه کنید
ژان گوره ژان گوره (نویسنده)
ذبیح الله منصوری ذبیح الله منصوری (مترجم)
امیرکبیر امیرکبیر (ناشر)