کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   نامه های ادوارد براون به سید حسن تقی زاده
نامه های ادوارد براون به سید حسن تقی زاده
زبان: فارسی
به کوشش: دکتر عباس زریاب خوئی، استاد ایرج افشار
سرعنوان موضوعی: براون‌، ادوارد گ‍ران‍وی‍ل‌ م‌۱۹۲۶ - 1862 > ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا‎، ایران > تاریخ > انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ق‌. > اسناد و مدارک
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎4‎0‎5‎ ‎/‎ب‎4‎ ‎ن‎2
نامه های ادوارد براون به سید حسن تقی زاده
نامه های ادوارد براون به سید حسن تقی زاده
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
شرح پدیدآور: به کوشش عباس زریاب، ایرج افشار
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مجموعه‌ منابع‌ و اسناد تاریخی‌ دوره‌ قاجار؛۴
توضیح: مصور، نمونه‌، عکس‌.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.