کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز (نصرت‌الدوله‌)
مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز (نصرت‌الدوله‌)
زبان: فارسی
نویسنده: فیروز میرزا فیروز
سرعنوان موضوعی: فیروز، ف‍ی‍روز، ۱۳۱۶ - ۱۲۶۷ > خاطرات، ایران > تاریخ > پهلوی، ۱۳۰۴-‎۱۳۵۷ > اسناد و مدارک، ایران > تاریخ > قاجاریان،١١٩٣-١٣٤٤ق. > اسناد و مدارک
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎4‎8‎6‎ ‎/‎ف‎9‎ ‎آ‎3
مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز (نصرت‌الدوله‌)
مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز (نصرت‌الدوله‌)
نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۶۹ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی)؛ سیروس سعدوندیان
به کوشش: منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان
ج 3 به کوشش: سعاد پیرا
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: ج‌. ۳ (چاپ‌ اول‌): کتاب‌ سیامک‌، ۱۳۷۸ جلد سوم‌ این‌ کتاب‌ با همکاری‌ سعاد پیرا گردآوری‌ شده‌ است‌.
نمونه‌، مصور، عکس‌.
همچنین نگاه کنید
فیروز میرزا فیروز فیروز میرزا فیروز (نویسنده)
منصوره اتحادیه منصوره اتحادیه (به کوشش)
سیروس سعدوندیان سیروس سعدوندیان (به کوشش)
سعاد پیرا سعاد پیرا (ج 3 به کوشش)
نشر تاریخ ایران نشر تاریخ ایران (ناشر)