کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری
تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری
زبان: فارسی
مترجم: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
سرعنوان موضوعی: عرفان > شیعه، تصوف > ایران > تاریخ، شیعه > تاریخ > ایران
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎8‎1‎/‎2‎ ‎/‎ش‎9‎ ‎ف‎8‎0‎4‎1‎
تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری
تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
شرح پدیدآور: کامل مصطفی الشیبی؛ ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
شابک: ‎۹۶۴-۰۰-۰۱۰۹-۰
توضیح: چاپ‌ اول‌: ۴۱۰ :۱۳۵۹ ریال‌.
چاپ‌ سوم‌: ۲۲۰۰۰ :۱۳۸۰ ریال‌.
کتابنامه‌: ص‌. [۴۰۵] - ۴۳۲؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
همچنین نگاه کنید
علیرضا ذکاوتی قراگزلو علیرضا ذکاوتی قراگزلو (مترجم)
امیرکبیر امیرکبیر (ناشر)