کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   تاریخ روابط ایران و هند (در دوره‌ صفویه‌ و افشاریه‌) ۹۱۶ - ۱۱۵۸ه. ق‌
تاریخ روابط ایران و هند (در دوره‌ صفویه‌ و افشاریه‌) ۹۱۶ - ۱۱۵۸ه. ق‌
زبان: فارسی
مترجم: محمد باقر آرام، عباسقلی غفاری فرد
سرعنوان موضوعی: ایران > روابط خارجی > م‍غ‍ولان‌ ه‍ن‍د، مغولان‌ ه‍ن‍د > رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ > ایران
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎2‎0‎2‎ ‎/‎ر‎9‎ ‎ت‎2
تاریخ روابط ایران و هند (در دوره‌ صفویه‌ و افشاریه‌) ۹۱۶ - ۱۱۵۸ه. ق‌
تاریخ روابط ایران و هند (در دوره‌ صفویه‌ و افشاریه‌) ۹۱۶ - ۱۱۵۸ه. ق‌
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
شرح پدیدآور: تالیف ریاض الاسلام؛ ترجمه محمدباقر آرام، عباسقلی غفاری فرد
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
شابک: ‎۹۶۴-۰۰-۰۰۷۲-۸
فروست: انتشارات‌ امیرکبیر؛ ۱ - ۷۳۰۸۹ - ۴
توضیح: کتابنامه:ص‌. [۳۷۳] - ۳۹۳.
مصور، نقشه‌.
همچنین نگاه کنید
محمد باقر آرام محمد باقر آرام (مترجم)
عباسقلی غفاری فرد عباسقلی غفاری فرد (مترجم)
امیرکبیر امیرکبیر (ناشر)