کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   فرهنگ اشعار صائب
فرهنگ اشعار صائب
زبان: فارسی
نویسنده: احمد گلچین معانی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎6‎3‎8‎4‎ ‎/‎گ‎8‎ ‎آ‎2
فرهنگ اشعار صائب
امیرکبیر، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تالیف احمد گلچین معانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ‎۹۶۴-۰۰-۰۰۲۲-۱
فروست: امیرکبیر؛ ۱ - ۷۳ .۲۴ - ۵؛ ۱ - ۷۳۰۲۴ - ۵ -
توضیح: این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۶۵ - ۱۳۶۴ توسط وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌، موسسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی‌ منتشر شده‌ است‌.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
ج‌. ۲ (چاپ‌ سوم‌: ۱۳۸۱)۴۵۰۰۰ ریال‌ :(ج‌. )۲‎ISBN ۹۶۴-۰۶-۰۸۴۳-۵‬
ج‌. ۱ (چاپ‌ سوم‌: ۱۳۸۱): ۴۵۰۰ ریال‌
همچنین نگاه کنید
احمد گلچین معانی احمد گلچین معانی (نویسنده)
امیرکبیر امیرکبیر (ناشر)