کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   تاریخ مردم ایران
تاریخ مردم ایران
زبان: فارسی
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
سرعنوان موضوعی: ایران > تاریخ، اسلام > ایران > تاریخ
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎0‎9‎ ‎/‎ز‎4‎ ‎ت‎1‎7 , ‎D‎S‎R‎ ‎1‎0‎9‎ ‎/‎ت‎1‎7‎ ‎ز‎4
المطبوع من الكتاب:
تاریخ مردم ایران
تاریخ مردم ایران
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تالیف عبدالحسین زرین کوب
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه.
تاریخ مردم ایران
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تالیف عبدالحسین زرین کوب
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۰۰-۰۰۶۵-۵
توضیح: کتابنامه.
همچنین نگاه کنید
دکتر عبدالحسین زرین کوب دکتر عبدالحسین زرین کوب (نویسنده)
امیرکبیر امیرکبیر (ناشر)