کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   روزنامه سفر خراسان به همراهی ناصرالدین شاه
روزنامه سفر خراسان به همراهی ناصرالدین شاه
زبان: فارسی
به کوشش: استاد ایرج افشار، محمدرسول دریاگشت
نویسنده: قهرمان امین لشکر
سرعنوان موضوعی: خراسان > سیر و سیاحت > قرن13ق، امین‌ ل‍ش‍ک‍ر، ق‍ه‍رم‍ان‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ۱۳۱۰ - ۱۲۴۴، سفرنامه ها
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎7‎9‎ ‎/‎الف‎7‎6‎ ‎ر‎9‎
روزنامه سفر خراسان به همراهی ناصرالدین شاه
روزنامه سفر خراسان به همراهی ناصرالدین شاه
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
شرح پدیدآور: از میرزا قهرمان امین لشکر؛به کوشش ایرج افشار،محمد رسول دریاگشت
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: انتشارات‌ اساطیر؛ ۱۸۸: گنجینه‌ خاطرات‌ و سفرنامه‌های‌ ایرانی؛‌۶
همچنین نگاه کنید
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (به کوشش)
محمدرسول دریاگشت محمدرسول دریاگشت (به کوشش)
قهرمان امین لشکر قهرمان امین لشکر (نویسنده)
اساطیر اساطیر (ناشر)