کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   مخطوطات مکتبة فحول القزوینی( قزوین ـ ایران )
مخطوطات مکتبة فحول القزوینی( قزوین ـ ایران )
زبان: عربی
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > قزوین > فهرستها، نسخه های خطی فارسی > ایران > قزوین > فهرستها، نسخه های خطی عربی > ایران > قزوین > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎‎‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎ف‎3‎ ‎م‎3
مخطوطات مکتبة فحول القزوینی( قزوین ـ ایران )
مخطوطات مکتبة فحول القزوینی( قزوین ـ ایران )
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق.
شرح پدیدآور: تالیف احمد الحسینی الاشکوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۶۷۶۷-۸۸-۵
همچنین نگاه کنید
سید احمد حسینی اشکوری سید احمد حسینی اشکوری (نویسنده)
مجمع ذخائر اسلامی مجمع ذخائر اسلامی (ناشر)