کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   مخطوطات مکتبة المدرسة الإسماعیلیة( شاهرود ـ ایران )
مخطوطات مکتبة المدرسة الإسماعیلیة( شاهرود ـ ایران )
زبان: عربی
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > شاهرود > فهرستها، نسخه های خطی فارسی > ایران > شاهرود > فهرستها، نسخه های خطی عربی > ایران > شاهرود > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎م‎4‎ ‎الف‎5
مخطوطات مکتبة المدرسة الإسماعیلیة( شاهرود ـ ایران )
مخطوطات مکتبة المدرسة الإسماعیلیة( شاهرود ـ ایران )
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق.
شرح پدیدآور: تالیف احمد الحسینی الاشکوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۶۷۶۷-۸۰-‎X
همچنین نگاه کنید
سید احمد حسینی اشکوری سید احمد حسینی اشکوری (نویسنده)
مجمع ذخائر اسلامی مجمع ذخائر اسلامی (ناشر)