کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   مخطوطات مکتبة الاردبیلی( قم ـ ایران )
مخطوطات مکتبة الاردبیلی( قم ـ ایران )
زبان: عربی
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > قم > فهرستها، نسخه های خطی فارسی > ایران > قم > فهرستها، نسخه های خطی عربی > ایران > قم > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎‎‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎الف‎4‎ ‎م‎3
مخطوطات مکتبة الاردبیلی( قم ـ ایران )
مخطوطات مکتبة الاردبیلی( قم ـ ایران )
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق.
شرح پدیدآور: تالیف احمد الحسینی الاشکوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۶۷۶۷-۸۱-۸
همچنین نگاه کنید
سید احمد حسینی اشکوری سید احمد حسینی اشکوری (نویسنده)
مجمع ذخائر اسلامی مجمع ذخائر اسلامی (ناشر)