کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   خلافت از دیدگاه امامیه و اهل سنت
خلافت از دیدگاه امامیه و اهل سنت
زبان: فارسی
گردآورنده: شیخ احمد امینی نجفی
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎ ‎2‎2‎3‎/‎5‎4‎ ‎/‎غ‎ ‎4‎0‎4‎2‎ ‎الف‎8
خلافت از دیدگاه امامیه و اهل سنت
شیخ احمد امینی نجفی، تهران، ۱۳۶۶ش.
شرح پدیدآور: ‌علامه‌ ‌امینی‌
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: پرتو‌ی‌ ‌از ‌الغدیر؛ ۱
توضیح: ‌این‌ کتاب‌ برگزیده‌ مبحث‌ خلافت‌ ‌از کتاب‌ ‌الغدیر می‌باشد.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
آثار مرتبط
الغدیر في الکتاب والسنة و الأدب ۱. الغدیر في الکتاب والسنة و الأدب (منتخب برای)
نویسنده: آیة الله شیخ عبدالحسین امینی نجفی (علامه امینی)
• الغدیر في الکتاب و السنة و الأدب، موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۴ق.، 11 جلد
دارالکتب الإسلامیة، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۶ش.، 11 جلد
• الغدیر في الکتاب والسنه و الأدب، مطبعة الغری الحدیثة، نجف، 1946م.، 3 جلد
همچنین نگاه کنید
شیخ احمد امینی نجفی شیخ احمد امینی نجفی (گردآورنده)