کتب چاپی
سمریه
زبان: فارسی
نویسنده: ابوطاهر سمرقندی
سرعنوان موضوعی: سمرقند، سمرقند > آرامگاهها
رده کنگره: ‎D‎K‎ ‎9‎7‎1‎ ‎/‎س‎8‎ ‎س‎8
سمریه
سمریه
فرهنگ ایران زمین، تهران، ۱۳۴۳ش.
شرح پدیدآور: تالیف ابو طاهر سمرقندی؛ به کوشش ایرج افشار
به کوشش: استاد ایرج افشار
قطع: رقعى
نوع جلد: مقوایی
همچنین نگاه کنید
ابوطاهر سمرقندی ابوطاهر سمرقندی (نویسنده)
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (به کوشش)
فرهنگ ایران زمین فرهنگ ایران زمین (ناشر)