کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست کتب کتابخانه مبارکه آستان قدس رضوی علی‌ مشرفها آلاف‌ السلام‌
فهرست کتب کتابخانه مبارکه آستان قدس رضوی علی‌ مشرفها آلاف‌ السلام‌
زبان: فارسی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > مشهد > فهرستها، آستان قدس رضوی > کتابخانه > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎آ‎5‎ ‎ف‎9
فهرست کتب کتابخانه مبارکه آستان قدس رضوی علی‌ مشرفها آلاف‌ السلام‌
فهرست کتب کتابخانه مبارکه آستان قدس رضوی علی‌ مشرفها آلاف‌ السلام‌
طوس (چاپخانه)، مشهد، ۱۳۰۵ش.، 6 جلد
شرح پدیدآور: [تالیف‌ اوکتایی‌]
قطع: رحلى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: عنوان‌ ج‌. ۳ - ۱. "فهرست‌ کتب‌ کتابخانه‌ مبارکه‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌"؛ عنوان‌ ج‌. ۶ - ۴ "فهرست‌ کتابخانه‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌"؛ عنوان‌ ج‌. ۹ - ۷ "فهرست‌ کتب‌ خطی‌ کتابخانه‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌"؛ عنوان‌ ج‌. ۱۱ - ۱۰ "فهرست‌ کتب‌ خطی‌ کتابخانه‌ مرکزی‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌".
‏مندرجات : ج‌. ۵ - ۱/ تالیف‌ اوکتایی‌ .-- ج‌. ۶/ تالیف‌ مهدی‌ ولائی‌ .-- ج‌. ۸ - ۷/ تالیف‌ احمد گلچین‌ معانی‌ .-- ج‌. ۹/ تالیف‌ مایل‌ هروی‌، علی‌ اردلان‌ جوان‌ .-- ج‌. ۱۰/ تالیف‌ غلامعلی‌ عرفانیان‌ .-- ج‌. ۱۱/ تالیف‌ مهدی‌ ولائی‌
اهدا کننده: ناشناس