کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه خان (یزد ـ ایران)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه خان (یزد ـ ایران)
عنوان موازی: The illustrated manuscripts cataloge of the library of Khan s school (Yazd- Iran)
زبان: فارسی
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > یزد > فهرستها، نسخه های خطی فارسی > ایران > یزد > فهرستها، نسخه های خطی عربی > ایران > یزد > فهرستها، مدرسه خان (یزد). کتابخانه > فهرستها
رده کنگره: ‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎م‎4‎ ‎خ‎2‎4
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه خان (یزد ـ ایران)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه خان (یزد ـ ایران)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
شرح پدیدآور: احمد حسینی اشکوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۸۵۸۹-۵۳-۴
فروست: معرفی میراث مخطوط؛۲۳
توضیح: مصور (بخشی رنگی)، نمونه
اهدا کننده: مجمع ذخائر اسلامی
همچنین نگاه کنید
سید احمد حسینی اشکوری سید احمد حسینی اشکوری (نویسنده)
مجمع ذخائر اسلامی مجمع ذخائر اسلامی (ناشر)