کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   أبو جعفر محمد بن الإمام علی الهادی
أبو جعفر محمد بن الإمام علی الهادی
زبان: عربی
نویسنده: آیة الله شیخ محمدعلی اردوبادی
سرعنوان موضوعی: ابوجعفر محمد بن علی، سده ۳ و ۴ ق
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎5‎/‎4‎ ‎/‎الف‎2‎8‎ ‎غ‎4
أبو جعفر محمد بن الإمام علی الهادی
أبو جعفر محمد بن الإمام علی الهادی
مخزن الامینی، نجف، ۱۳۷۵ق.
شرح پدیدآور: محمد علی الغروی الأردوبادی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
فروست: منشورات ـ مخزن الأمینی ـ النجف ؛۱
یادداشت: صحافی شده
همچنین نگاه کنید
آیة الله شیخ محمدعلی اردوبادی آیة الله شیخ محمدعلی اردوبادی (نویسنده)
مخزن الامینی مخزن الامینی (ناشر)