کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   علوم   /   جابر بن حیان
جابر بن حیان
زبان: عربی
نویسنده: زکی نجیب محمود
رده کنگره: ‎Q‎D‎ ‎2‎2‎ ‎/‎م‎3‎ ‎ج‎2
جابر بن حیان
جابر بن حیان
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ دوم، قم، آبان ۱۳۶۲ش.
شرح پدیدآور: بقلم زکی نجیب محمود
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
تاریخ افست: آبان ۱۳۶۲ش.
محل افست: مصر
همچنین نگاه کنید
زکی نجیب محمود زکی نجیب محمود (نویسنده)
مجمع ذخائر اسلامی مجمع ذخائر اسلامی (ناشر)
مکتبة مصر مکتبة مصر (افست)