کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   سرگذشتنامه‌های جمعی   /   ریحانة الأدب فی تراجم المعروفین بالکنیة او اللقب یا کنی و القاب
ریحانة الأدب فی تراجم المعروفین بالکنیة او اللقب یا کنی و القاب
عنوان فرعی: مشتمل‌ بر ترجمه‌ حال‌ فقها و حکما، و عرفا و علما و ادبا و اطبا و فضلا و شعرای‌ بزرگ‌ اسلامی‌ که‌ با لقب‌ و کنیه‌ اشتهار دارند
زبان: فارسی
نویسنده: محمد علی مدرس تبریزی خیابانی
سرعنوان موضوعی: کشورهای اسلامی > سرگذشتنامه، اسلام > سرگذشتنامه، شیعه > سرگذشتنامه
رده کنگره: ‎C‎T‎ ‎2‎0‎3‎ ‎/‎ف‎2‎2‎ ‎م‎4
ریحانة الأدب فی تراجم المعروفین بالکنیة او اللقب یا کنی و القاب
ریحانة الأدب فی تراجم المعروفین بالکنیة او اللقب یا کنی و القاب
کتابفروشی خیام، چاپ اول، تهران، 8 جلد
شرح پدیدآور: تالیف محمد علی مدرس
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: عنوان‌ روی‌ جلد: ریحانه‌ الادب‌ در شرح‌ احوال‌ و آثار علما - عرفا - فقها - فلاسفه‌ - شعرا و خطاطین‌ بزرگ‌ اسلامی‌ از آغاز تا عصر حاضر.
چاپ‌ اول‌ این‌ کتاب‌ در تهران‌ در سال‌ ۱۳۲۶؟ - ۱۳۳۳ و نیز بوسیله‌ انتشارات‌ مشفق‌ در سال‌ [۱۳۴۹، ۱۳۴۶] منتشر شده‌ است‌
کتابنامه.
مصور، نمونه‌، عکس‌
همچنین نگاه کنید
محمد علی مدرس تبریزی خیابانی محمد علی مدرس تبریزی خیابانی (نویسنده)
کتابفروشی خیام کتابفروشی خیام (ناشر)