کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کتابشناسی و کتابداری، کتاب، کتابت، صنعت و تجارت کتاب   /   کتابشناسی ده ساله ( 1333-1342) کتاب های ایران
کتابشناسی ده ساله ( 1333-1342) کتاب های ایران
زبان: فارسی
نویسنده: استاد ایرج افشار
سرعنوان موضوعی: کتابهای چاپی > ایران
رده کنگره: ‎Z‎ ‎3‎3‎6‎6‎ ‎/‎الف‎7‎8‎ ‎ک‎2
کتابشناسی ده ساله ( 1333-1342) کتاب های ایران
کتابشناسی ده ساله ( 1333-1342) کتاب های ایران
انجمن کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
شرح پدیدآور: تدوین ایرج افشار؛ حسین بنی‌آدم
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مجموعه کتابشناسی های موضوعی فارسی؛۱
توضیح: این کتاب "کتابهای ایران" سالهای۱۳۳۳ - ۱۳۴۲میباشد که در یک مجلد گردآوری و چاپ شده است
همچنین نگاه کنید
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (نویسنده)
انجمن کتاب انجمن کتاب (ناشر)
حسین بنی آدم حسین بنی آدم (با همکاری)