کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی
فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی
زبان: فارسی
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > قم > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎م‎4‎3‎ ‎ف‎9
فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی
فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.، 14 جلد
شرح پدیدآور: نگارش احمد حسینی اشکوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۹۳۳۹۷-۱-x
توضیح: مصور،نمونه.
اهدا کننده: مرکز احیاء میراث اسلامی
همچنین نگاه کنید
سید احمد حسینی اشکوری سید احمد حسینی اشکوری (نویسنده)
مجمع ذخائر اسلامی مجمع ذخائر اسلامی (ناشر)
مرکز احیاء میراث اسلامی مرکز احیاء میراث اسلامی (ناشر (ج.9، 10، 11))
مرکز احیاء میراث اسلامی مرکز احیاء میراث اسلامی (اهدا کننده)