مقالات
صفحه اصلی   /   مقالات   /   تراجم و رجال   /   حياة شيخ الشرف العبيدلي
حياة شيخ الشرف العبيدلي
نویسنده: سید حسین حائری
منبع: تراثنا، العدد ۱۰۳ و ۱۰۴